Jak budować pewność siebie

Pewność siebie to cecha, która bardzo pomaga w dorosłym życiu, oszczędzając wiele nerwów i niepowodzeń. Osoby ją posiadające są bardziej odporne emocjonalnie i lepiej radzą sobie z krytyka. Dlatego tak ważne jest, abyś jako rodzic, potrafił wesprzeć swoje dziecko na tym polu. Sprawdź, jak to zrobić.

Wspieranie pewności siebie u dziecka wymaga cierpliwości. Staraj się zachować pozytywne nastawienie w wychowywaniu dorastającego człowieka. Tylko umożliwiając dziecku samodzielne podejmowanie decyzji, pomożesz mu rozwijać niezbędne umiejętności do radzenia sobie w samodzielnym życiu.

Dlaczego pewność siebie u dziecka jest ważna?

Pewność siebie ma dalekosiężny wpływ na życie osobiste i zawodowe. To cecha, która kształtuje się już od czasów przedszkolnych, czyli od pierwszych kontaktów z rówieśnikami. Umiejętność prawidłowego oceniania własnej wartości i wierzenia we własne możliwości pozwala młodym ludziom stawiać czoła wyzwaniom i radzić sobie z porażkami. Dlatego tak ważne jest, abyś pomógł swojemu dziecku nauczyć się takiego podejścia.

Wspieraj swoje dziecko, nie tylko w trudnych chwilach

Pozytywne wsparcie ze strony rodziców sprzyja rozwojowi poczucia własnej wartości. Uznanie dla sukcesów, nawet tych małych, pomaga w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie. Zawsze chwal dziecko za konkretne osiągnięcia i wysiłki. Zachęcaj je do próbowania nowych rzeczy i motywuj do stawiania czoła wyzwaniom. Postaraj się przekazać dziecku, że wartościowe jest samo podejmowanie wysiłku, a nie tylko końcowy sukces.

Słuchaj aktywnie, gdy dziecko opowiada o swoich przeżyciach, problemach i sukcesach. W ten sposób pokazujesz, że jego myśli i uczucia są istotne i zasługują na uwagę. W przypadku problemów postaraj się nie podawać gotowych rozwiązań. Zamiast tego pokaż, w jaki sposób można sobie z nimi poradzić – pomoże to rozwinąć u dziecka umiejętność radzenia sobie z trudnościami. Prędzej czy później taka samodzielność będzie wymagana od młodego człowieka, dlatego dobrze, aby wyniósł ją z domu.

Zachęcaj do samodzielności

Poczucie samodzielności i możliwość podejmowania własnych decyzji są niezbędne w budowaniu pewności siebie. Możesz zachęcić dziecko do niezależności, pozwalając mu na wykonywanie codziennych czynności według własnego uznania. Dotyczy to zwłaszcza wyboru dyscypliny sportowej, skompletowania garderoby na dany dzień, organizacji czasu wolnego czy dekoracji pokoju. Umożliw młodemu człowiekowi podejmowanie decyzji w bezpiecznym zakresie. Stopniowo zwiększaj poziom trudności i odpowiedzialności.

Dzieci, którym umożliwia się podejmowanie samodzielnych decyzji, lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów i zarządzaniem czasem. Zyskują one zaufanie do własnych możliwości i poznają konsekwencje wyborów. Nie zawsze podjęte decyzje będą najlepsze i to też jest cenną lekcją. Popełnianie błędów to naturalna część procesu nauki. Zamiast krytykować, zawsze pokazuj, jakie lekcje z danej sytuacji można wyciągnąć.

Pozwól na poszukiwanie własnych zainteresowań

Zachęcaj dziecko do próbowania nowych rzeczy. Hobby odkryte w czasach młodzieńczych może stać się źródłem wielu przyjemności, a nawet inspiracją na przyszłość. Rozmawiaj z młodym człowiekiem o jego potrzebach i zainteresowaniach – być może marzy on o uprawianiu sportu, grze na instrumencie lub uczestnictwie w kursie językowym. Wspierając te dążenia, dajesz dziecku swobodę w wyrażaniu siebie i odkrywaniu własnych pasji. Pośrednio pomagasz mu też stworzyć grupę znajomych – osób o podobnych zainteresowaniach, dzięki którym zaspokoi swoją potrzebę przynależności.

Budowanie pewności siebie u dziecka to proces – bądź jego częścią

Bycie rodzicem wymaga zachowania równowagi między wsparciem a zachęcaniem do samodzielności. W miarę jak Twoje dziecko dorasta, pokazuj mu, że ma w Tobie sojusznika. Chwal je za sukcesy i wspieraj w wyzwaniach. Pamiętaj, że tylko umożliwiając młodemu człowiekowi podejmowanie własnych decyzji, stwarzasz przestrzeń do nauki niezależności. W ten sposób pomożesz mu stać się pewną siebie dorosłą osobą gotową do życia w społeczeństwie.

Dołącz do nas

Pokażę Ci krok po kroku jak pracujemy na nasz sukces – opowiem Ci historię, jak z podwórka na wsi w 3 lata doszliśmy do grania na boiskach ekstraklasy i co ważne, w wieku zaledwie 15 lat, zaloguj się do serwisu i zyskaj pełny dostęp do materiałów w których przedstawię Ci mnóstwo praktycznych i kluczowych wskazówek, dzięki którym łatwiej znajdziesz odpowiedź „Jak być Sportowym Rodzicem” a zarówno Twoje dziecko jak i Ty, będziecie w pełni cieszyć się wspólną sportową pasją.

Rejestracja >>