Eksperci Sportowego Rodzica

Prawo Sportowe

Dariusz Laszczyk

Prawo Sportowe

Jestem prawnikiem, radcą prawnym z ponad 10 letnim doświadczeniem. Reprezentuje Klientów z całego kraju jako pełnomocnik przed sądami: cywilnymi, gospodarczymi, Sądem Najwyższym oraz przed sportowymi sądami arbitrażowymi, w tym przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN i Trybunałem Arbitrażowym Do Spraw Sportu przy PKOL.
Prywatnie przedsiębiorca, prowadzę również działalność charytatywną. Pasjonuje się tematyką rozwoju osobistego. Reprezentuję zwodników, kluby piłkarskie, trenerów oraz agentów piłkarskich w sporach sportowych. Jestem autorem bloga o tematyce prawa sportowego.

Autor artykułów z prawa sportowego i wykładowca.

e-mail: dariusz.laszczyk@kancelaria-laszczyk.pl / kom: +48 509 540 118 / strona: www.prawopilkarskie.pl

 

10 prostych sposobów na zwiększenie i uzyskanie dodatkowych funduszy dla klubów i akademii piłkarskich.

1. Zwiększ zakres wiekowy szkolnych zawodników

Powiększ szkolenie zawodników o kolejne grupy wiekowe. Pamiętaj, że z każdym rokiem szkolenia zawodnika, w przypadku jego transferu, akademii należny będzie większy ekwiwalent pieniężny za wyszkolenie.
Dodatkowo, w przypadku przyszłego transferu zagranicznego zawodnika wychowanego w akademii pomiędzy 12, a 23 rokiem życia, za każdy rok szkolenia zawodnika – Twojej akademii należna będzie tzw. „opłata solidarnościowa” od zagranicznego klubu pozyskującego zawodnika.

Niezależnie od powyższych profitów finansowych z transferów, akademia piłkarska uzyskuje zwiększony zysk z tytułu comiesięcznych opłat za szkolenie dodatkowych zawodników.

2. Stwórz klub partnerski dla swojej akademii piłkarskiej lub podpisz umowę z istniejącym klubem piłkarskim

Zarejestruj drugi podmiot np.: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą jako klub piłkarski, który będzie partnerem Twojej akademii. Po zakończeniu szkolenia zawodników w akademii transferuj zawodników do Twojego klubu piłkarskiego. W ten sposób automatycznie rozszerz możliwość uzyskania profitów z ekwiwalentu pieniężnego za wyszkolenie zawodnika tj.: zsumują się okresy szkolenia zawodnika w akademii oraz w klubie piłkarskim.
Dodatkowo, w przypadku zainteresowania Twoimi zawodnikami ze strony innych klubów, możesz za wynagrodzeniem wypożyczać lub dokonywać transferów definitywnych ukształtowanych już piłkarzy w wieku 18-23 lat.

Możesz również podpisać umowę o współpracę z istniejącym już klubem piłkarskim i transferować tam zawodników z akademii. Pamiętaj, aby w umowie transferowej zastrzec dla akademii procent wynagrodzenia od kolejnego albo od dwóch kolejnych transferów zawodnika.

3. Wpisz akademię piłkarską do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Jeśli prowadzisz akademie piłkarską w formie fundacji, zarejestruj ją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i działaj jak przedsiębiorca.
Pamiętaj przy tym o 3 zasadach. Po pierwsze – zamiar prowadzenia działalności gospodarczej, musi być określony w statucie fundacji. Po drugie – działalność gospodarcza musi być realizowana wyłącznie w rozmiarach służących celom fundacji, ale tutaj przy zastosowaniu odpowiednich konstrukcji prawnych masz możliwość prowadzenia  w zasadzie nieograniczonej działalności gospodarczej. Na koniec pamiętaj, że wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą, która jest zapisana w statucie fundacji, nie może być mniejsza niż 1000 złotych. 

Być może będziesz musiał dokonać zmiany statutu fundacji i zarejestrować zmianę w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ale warto to zrobić aby zapewnić sobie dodatkowe zyski z prowadzenia rynkowej działalności gospodarczej.

4. Rozszerz zakres prowadzonej działalności gospodarczej

Zwiększ przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej przez akademie piłkarską. Uzyskuj dodatkowe zyski z takich obszarów działalności jak np.:

– organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów o tematyce sportowej,
– sprzedaż franczyzy i know-how na prowadzenie akademii piłkarskiej,
– organizowanie i prowadzenie obozów sportowych dla swoich zawodników,
– organizowanie i prowadzenie obozów sportowych dla innych podmiotów np.: dla innych akademii piłkarskich, dla wychowanków domów dziecka lub dla innych     fundacji zajmujących się wychowywaniem i pomocą dla dzieci i młodzieży,
– organizowanie i prowadzenie kursów językowych dla zawodników, z naciskiem na naukę słownictwa sportowego,
– tworzenie pod indywidualne zamówienia zawodników i sprzedawanie opracowań nt.: żywienia sportowców i dostosowania dietetycznego,
– opracowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu relacji z mediami i wizerunku,
– usługi transportowe polegających na dowozie zawodników na mecze, turnieje i obozy sportowe,
– organizowanie i prowadzenie innych imprez sportowych np.: meczów pokazowych,
– organizowanie i prowadzenie kursów trenerskich,
– prowadzenie działalności wydawniczej np.: sprzedaż informatorów lub czasopism o tematyce sportowej,
– usługi wynajmu, podwynajmu lub dzierżawy obiektów sportowych, jeśli Ty lub Twoja akademia jesteście posiadaczem takich nieruchomości,
– usługi doradztwa sportowego np.: w zakresie zarządzania akademiami piłkarskimi,
– usługi marketingu sportowego,
– produkcja i sprzedaż sprzętu sportowego oraz gadżetów sportowych itd..

Istnieje mnóstwo biznesów związanych ze szkoleniem zawodników w akademiach piłkarskich, które można samemu prowadzić i czerpać z nich dodatkowe zyski. Nie zawsze musisz być uzależniony od zewnętrznych dostawców wyżej wymienionych usług.  Dodatkowe biznesy możesz prowadzić w ramach już istniejącej akademii piłkarskich lub możesz zakładać nowe podmioty gospodarcze, które będą świadczyły te usługi jako podmioty trzecie względem Twojej akademii. Koncepcja budowy strategii biznesowej zależy przede wszystkim od skali i ilości prowadzonych przez Ciebie działalności gospodarczych. Istnienie kilku odrębnych podmiotów gospodarczych może dodatkowo pomóc Ci w uzyskaniu jeszcze lepszej optymalizacji prawo – podatkowej, co przyczyni się do maksymalizacji zysków i ograniczy koszty zewnętrzne.

5. Zawieraj umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym są obecnie zbyt rzadko wykorzystywane w prowadzeniu akademii piłkarskich. Trzeba podkreślić, że działalność którą prowadzą akademie piłkarskie, a więc przede wszystkim: szkolenie i wychowywanie dzieci i młodzieży jest działalnością która znakomicie wpisuje się w partnerstwo publiczno-prywatne. Gminy mają zarezerwowane środki finansowe w budżetach samorządowych m.in.: właśnie na takie cele. Możliwym jest skorzystanie z tych środków finansowych również przez prywatne akademie piłkarskie.
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym to umowa która polega na tym, że partner prywatny, czyli np.: akademia piłkarska, zobowiązuje się do realizacji jakiegoś przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości lub w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez o osobę trzecią (np.: sponsorów akademii). Z drugiej strony pomiot publiczny, czyli Urząd Miasta i Gminy zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

Dzięki zawarciu takiej umowy z Urzędem Miasta i Gminy, akademia piłkarska będzie mogła sfinansować bez udziału środków własnych lub z minimalnym własnym wkładem różne przedsięwzięcia np.: budowę nowego boiska, remont boiska lub szatni, dowozy zawodników na mecze i turnieje, czy zakup sprzętu sportowego.

Formalności prawne dotyczące umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zostaną w przyszłości opisane na moim Blogu, w odrębnym artykule.

6. Wnioskuj o dotacje celowe z budżetu samorządowego

Oprócz partnerstwa publiczno-prywatnego możliwe jest uzyskanie z budżetu samorządowego odrębnych środków finansowych np.: w postaci dotacji celowych. Gminy często organizują konkursy na realizację zadań publicznych, których zakres pokrywa się z działalnością akademii piłkarskich. Możliwe jest pozyskanie funduszy z budżetu samorządowego np.: na szkolenie sportowe grup piłki nożnej. Warto więc zainteresować się i tą formą pozyskania dodatkowych środków finansowych.

7. Pozyskuj sponsorów lokalnych

Stwórz profesjonalną ofertę sponsorsko-marketingową dla małych i średnich przedsiębiorców z Twojego regionu. Podziel ofertę na zróżnicowane cenowo pakiety korzyści. Dodatkowo, podziel ofertę ze względu na rodzaj sponsora np.: Sponsor Medialny, Sponsor Techniczny, czy Partner Wspierający oraz stwórz konkretną hierarchię sponsorów dopasowaną do zakresu prowadzonej działalności. Pokaż wszystkie możliwości reklamowe jakie da przedsiębiorcy współpraca z Twoją akademią piłkarską.

Pamiętaj, że możesz zaproponować podpisanie kliku rodzajów umów sponsoringu np.: umowy sponsoringu reklamy, umowy sponsoringu wyposażenia, umowy sponsoringu pracy lub umowę sponsoringu licencyjnego. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów sponsoringu znajdziesz na moim Blogu we wcześniejszych wpisach.

8. Pozyskuj środki z funduszy Unii Europejskiej

W okresie finansowania 2014-2020 Unia Europejska planuje zainwestować w Polsce 82,5 mld euro na nowe projekty biznesowe. Pamiętaj, że prowadząc akademie piłkarską możesz także stać się beneficjatem tych środków finansowych.
Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami: zrównoważony rozwój, równość szans oraz społeczeństwo informacyjne.

Beneficjenci środków finansowych podzielenie zostali na 3 grupy: osoby fizyczne, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy, organizacje i inne pomioty. W związku z powyższym, ważne jest jaką formę prawną ma prowadzona przez Ciebie akademia piłkarska.

9. Wnioskuj o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

W ramach środków państwowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in.: z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z Funduszu Zajęć Sportowych. Śledź aktualne informacje o nowych naborach i sporządzaj wnioski o dofinansowanie prowadzonej działalności.

Przykładowo, jeszcze niedawno możliwe było np.: uzyskanie dofinansowania na zadanie: „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” realizowane w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, gdzie różne podmioty – w tym akademie sportowe – otrzymały dofinansowanie w kwotach od 10.000 zł do 140.000 zł

10. Zabiegaj o przekazanie 1,5% podatku przy rocznych rozliczeniach

Do dnia 30 kwietnia każdy podatnik może przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego 1,5% podatku. Podatnik samodzielnie  wybiera na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego, w związku z czym ważne jest abyś np.: na swojej stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych umieścił informację o takiej możliwości. Koniecznie w informacji zamieść dane rejestrowe akademii piłkarskiej, w tym numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co ważne, przekazując 1,5% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

 

Dołącz do nas

Pokażę Ci krok po kroku jak pracujemy na nasz sukces – opowiem Ci historię, jak z podwórka na wsi w 3 lata doszliśmy do grania na boiskach ekstraklasy i co ważne, w wieku zaledwie 15 lat, zaloguj się do serwisu i zyskaj pełny dostęp do materiałów w których przedstawię Ci mnóstwo praktycznych i kluczowych wskazówek, dzięki którym łatwiej znajdziesz odpowiedź „Jak być Sportowym Rodzicem” a zarówno Twoje dziecko jak i Ty, będziecie w pełni cieszyć się wspólną sportową pasją.

Rejestracja >>